Φροντίζω | IN MOTION – “Operators on the move for the elderly’s wellbeing”
O ΦΡΟΝΤΙΖΩ είναι μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως τη φροντίδα, την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι:οι μοναχικοί ηλικιωμένοι, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, άτομα με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες, άτομα τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
vulnerable social groups, elder care, Lonely elders, support, special needs, frodizo, disabled, ΦΡΟΝΤΙΖΩ, αναπηρία, άτομα με ειδικές ανάγκες, μοναχικοί ηλικιωμένοι, ηλικιωμένοι, προβλήματα υγείας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ΜΚΟ
174
page,page-id-174,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,vertical_menu_with_bg_image,select-theme-ver-2.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive
logo-inmotion

IN MOTION – “Operators on the move for the elderly’s wellbeing”

To Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο: IN MOTION χρηματοδοτείται   από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP Grundtvig Partnerships 2013). Συμμετέχουν 5 φορείς από 5 χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ελλάδα & Τουρκία). Στη σύμπραξη την Ελλάδα εκπροσωπεί το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΦΡΟΝΤΙΖΩ.

Ο σκοπός του έργου είναι η ανταλλαγή των εμπειριών και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα υποστήριξης ατόμων Τρίτης Ηλικίας. Αυτό θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και τρόπους διάχυσης (εκπαιδευτικά εργαλεία, υλικό, μαθήματα), καθώς και με συγκεκριμένες προτάσεις που θα υποβληθούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Για αυτό το λόγο θα δημιουργηθεί μια «ειδική εκπαιδευτική διαδικασία οπού σε κάθε χώρα-εταίρο του προγράμματος θα λάβουν χώρα διάφορες δράσεις (ημερίδες, καταρτίσεις, σεμινάρια κ.α.) σε συνεργασία με άλλου φορείς ( ΟΤΑ, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) όπου θα υπάρχει ενδελεχής ανάλυση των ζητημάτων και ανταλλαγή απόψεων για καλές πρακτικές, μεθοδολογίες και καινοτόμες λύσεις στο θέματα της σωματικές ευεξίας και ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων ατόμων . Το πρόγραμμα «IN MOTION» αναγνωρίζει τη σημασία των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της υγείας και κοινωνικής φροντίδας (εργασίας) καθώς και ανάγκη εφαρμογής νέων κοινωνικών πολιτικών στρατηγικών για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις.

Το έργο επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα άθλησης σωματική δραστηριότητα (τόσο αερόβια και αναερόβια) ως ένα καινοτόμο τρόπο πρακτική βελτίωση του υγειονομικού προφίλ των ηλικιωμένων ως μια αλληλένδετη διαδικασία της ενεργού γήρανσης και της κοινωνικής ένταξης.

Οι πρακτικές που θα διερευνηθούν κατά τη διάρκεια του έργου για την επίτευξη του σκοπού είναι:

  1. Η ποιότητα ζωής των ενηλίκων και των ηλικιωμένων ατόμων στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.
  2. Μορφές φροντίδας ηλικιωμένων (ιδρυματική φροντίδα/κατ’ οίκον).
  3. Εφαρμοσμένες κοινωνικές πολιτικές και στρατηγικές για την υλοποίηση της κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης και της βιωσιμότητας σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο στοχεύει:

Βελτίωση ικανότητες και δεξιότητες επαγγελματιών και φορέων που δρουν στον τομέα της φροντίδας στη Τρίτη ηλικία.

Δημιουργία ενός πλαισίου πρακτικών και αρμοδιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται στο τομέα φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων.

Εντοπισμός στρατηγικών, μεθοδολογιών, εργαλεία και πρακτικές που ευνοούν τη βελτίωση των ηλικιωμένων ως προς τον τρόπο ζωής και των υπηρεσιών δομών φροντίδας

Το έργο θα έχει διάρκεια 2 χρόνια από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2015 και διαχειριστής φορέας είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).