Φροντίζω | Έργο
O ΦΡΟΝΤΙΖΩ είναι μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως τη φροντίδα, την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι:οι μοναχικοί ηλικιωμένοι, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, άτομα με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες, άτομα τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
vulnerable social groups, elder care, Lonely elders, support, special needs, frodizo, disabled, ΦΡΟΝΤΙΖΩ, αναπηρία, άτομα με ειδικές ανάγκες, μοναχικοί ηλικιωμένοι, ηλικιωμένοι, προβλήματα υγείας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ΜΚΟ
45
page,page-id-45,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,vertical_menu_with_bg_image,select-theme-ver-2.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

ΕΡΓΟ

Ήδη έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα & το εξωτερικό που ειδικεύονται σε παρόμοιους τομείς (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.) με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων και την οργάνωση δραστηριοτήτων που θα έχουν την προώθηση των ζητημάτων της τρίτης ηλικίας και των υπολοίπων ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες δράσεις:

Σεμινάρια με τη συμμετοχή έμπειρων επαγγελματιών (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, ιατροί κ.α.), τα οποία απευθύνονται σε φροντιστές ηλικιωμένων & ατόμων με Αναπηρία.

Έχουμε πάρει μέρος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα με στόχο την εφαρμογή κοινών πολιτικών με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω: στη προαγωγή της υγείας στη Τρίτη Ηλικία, στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών προς την υποστήριξη των ευπαθών του πληθυσμού, στην ανάπτυξη του εθελοντισμού κτλ.

Συμμετέχουμε σε συνέδρια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων καθώς και την κατάθεση προτάσεων.